Pochůzky

Pochůzkový systém Pochuzky-online.cz využívaný společností Moran Europe, s.r.o. je unikátním systémem pro dohled pracovníků ostrahy objektu. Patrol systém je výjimečný v tom, že se v reálném čase zaznamenává stav pochůzky. Jednotlivé patroly (hlídky) prostřednictvím tohoto systému hlídáme online 24 hodin denně! Pochůzkové terminály online slouží k identifikaci pochůzek pracovníků ostrahy provádějících pravidelné obchůzky střeženým objektem. Tento systém přestavuje dokonalý přehled o pracovním výkonu strážných.

Kontrolní místa střeženého objektu jsou označena identifikačními čipy (kontrolními body), které strážný při své obchůzce bezkontaktně načítá pochůzkovým terminálem a tím zaznamená datum a čas provedené kontroly jednotlivých kontrolních bodů střeženého objektu. Veškerá evidence je automaticky odeslána přes GPRS na server.

Systém každé digitální označení místa a času pochůzky porovnává vůči pochůzkovému plánu, který je individuálně nastaven uživatelem. Pokud se s ním pochůzka neshoduje, jsou automaticky vyrozuměny uvedené kontaktní osoby a to mailem či sms zprávou. To umožňuje okamžitě řešit nastalou situaci.

 

Přihlášení do systému

Přihlásit se...