Ostraha majetku

Ostraha matektu je prováděna fyzickým střežením, popřípadě kombinací elektronických zabezpečovacích systémů.

Pro každou budovu či objekt je vypracováván bezpečnostní projekt, ve kterém jsou definována rizika dané budovy či objektu. Na základě tohoto projektu se vypracují směrnice pro výkon služby pro danou budovu či objekt. Tyto směrnice definují konkrétní povinnosti pro výkon činnosti ostrahy. Do povinností pro výkon činnosti ostrahy se zapracovávají konkrétní požadavky klienta.

Základní účelem fyzické ostrahy  je ochrana zdraví a majektu našich zákazníků pře negativními vlivy, které by mohly narušovat bezproblémový chod střežené budovy či objektu. Dále fyzickým střežením se předchází nejrůznějším rizikovým situacím.

Naši pracovníci jsou vždy oblečeni v předepsané ústroji s viditelným označením MORAN EUROPE s jednoznačným popisem pracovníka obsahující fotografii, jméno, příjmení a osobní číslo.

Výkon činnosti ostrahy majetku je monitorován a kontrolován prostřednictvím náhodných kontrol na místě či pomocí pochůzkového zařízení Pochuzky-online.cz na dálku 24 hodin denně.

Více o pochůzkovém systému na ...