Recepční služby

Zajišťujeme denní i noční recepční služby zejména v administrativních budovách a vrátnicích. Nabízíme kompletní služby, které mohou být spojeny s obsluhou recepce včetně pravidelných kontrolních obchůzek objektu.
Recepční služba může být poskytována jak pracovníky ostrahy, tak i specialisty s možností znalosti cizího jazyka.

Mezi specializované recepční služby patří např. informační servis pro návštěvníky a nájemníky objektu, obsluha telefonní ústředny, ohlašování a zápis návštěv do knihy návštěv, výdej a příjem klíčů od zaměstnanců klienta, převzetí příchozí pošty, její roztřídění a předání adresátům atd.