Přeprava finančních hotovostí a cenin

Přeprava finančních hotovostí a cenin je prováděna kvalifikovanými pracovníky.