Slaboproudé systémy

Další systémy, které doplňují oblast zabezpečovacích systémů a vytvářejí tak komplexnost nabízených slaboproudých rozvodů:

IT       Strukturovaná kabelář, datové, počítačové sítě (DATA).
         
OCHRANA INFORMACÍ     Systémy k ochraně informací a utajovaných skutečností.
         
OZVUČENÍ       Ozvučovací systémy, místní rozhlas.
         
TELEFONY       Domácí telefony, videotelefony.
         
STA       Televizní rozvody STA.