Moran Europe, s.r.o.

Společnost Moran Europe, s.r.o. (dále "společnost") byla v roce 2007 založena jako ryze česká společnost bez zahraniční účasti.

Společnost zajišťuje pravidelné vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a poskytování první pomoci včetně soustavného školení na zlepšování výkonu služby v souladu s platnou právní úpravou.

Poskytujeme služby soukromých detektivů, ostrahu majetku a osob, recepční služby, přepravu finančních hotovostí a cenin. Dále nabízíme možnost zajištění zabezpečení kulturních a veřejných akcí.